METROLOŠKI PRIRUČNIK

Kostic (2018) Metroloski prirucnik, K1

Cena:
950,- RSD

Ovaj Priručnik je objavljen kao e-knjiga u obliku PDF. Priručnik ima sveobuhvatne interne linkove, automatski je pretraživ i može da se štampa. Izabrane stranice možete videti ovde.

U Priručniku su jezgrovito ali sveobuhvatno obrađene teme koje čine približno minimalan i dovoljan skup pojmova i metoda potrebnih da se izračunaju izmerena vrednost i obavezna njena merna nesigurnost. Ove teme su neophodne svima koji rade po standardima ISO 9001:2008 i IEC 17025, kao i onima koji se bave obradom rezultata merenja, odnosno rezultata eksperimenata ili posmatranja.

Cena Priručnika je 950,- RSD po korisniku. Korisnik ima pravo na neograničenu ličnu upotrebu Priručnika.

Ovako možete brzo i jednostavno kupiti Priručnik:
    ● preko PayPal-a pošaljite 950,- RSD
    ● na PayPal-u, u “add a note” napišite: “Metrološki priručnik poslati na <e-mail>". Priručnik će Vam biti poslat na navedeni e-mail, uobičajeno, istog dana.

Priručnik možete kupiti i na druge uobičajene načine. Za detalje se javite na
symmetry@ptt.rs.

FORWARD   m        BACKWARD   m               HOME   m Početak               E-MAIL 1   m E-pošta               © 2000 – 2023. Symmetry