NAČIN KUPOPRODAJE

Proizvode i publikacije, kao i predračun, možete naručiti slanjem slobodnog teksta na e-poštu:
 
symmetry@ptt.rs.

Prodaja proizvoda, izuzev publikacija, obavlja se preko:
 
SZR „Milan–plast“
D. Jajina BB
16000 Leskovac
 
PIB 100410274
Matični broj 55508399
Tekući račun: 160-174402-88 - Banca Intesa AD, Beograd
„Milan–plast“ nije u sistemu PDV-a.

FORWARD   m        BACKWARD   m               HOME   m Početak               E-MAIL 1   m E-pošta               © 2000 – 2023. Symmetry