Projektovani proizvodi

Dole su prikazani neki od proizvoda po našim projektima, sa linkovima za prospekt. Za detaljniji pregled videti Pregled proizvoda, a za potpuni Registar projekata.

Linkovi

Tema

Format

Veličina

Slike

HTML

 

Pregled proizvoda

PDF icon

1,547 MiB

Prospekti projektovanih proizvoda

HTML

 

Registar projekata

XL

131 KiB

SS152 Pt 100

Sonda za temperaturu, za industrijske namene, SS152.

SS93 Detektor dielektricnih

Detektor dielektričnih materijala, SS93.

SS8 Detektor tecnosti

Detektor nivoa elektroprovodnih tečnosti, SS8.

SS172 Detektor nivoa, do 200 degC

Detektor nivoa elektroprovodnih tečnosti visokih temperatura i pritisaka, SS172.

SS114 pneumatska sonda

Pneumatska sonda za merenje nivoa tečnosti, SS114.

SS161 Celija k = 0,01 cm-1

Protočna konduktometarska ćelija konstante 0,01 cm −1, SS326.

SK68 Nivoregulator

Nivoregulator, SK68.

SM6 termometar

Jedan od merača za ugradnju.

SK302 lab. termoregulator

Laboratorijski termoregulator, SK302.

SM216 mikroommetar

Mikroommetar domašaja 200 μΩ do 20 Ω, SM216.

SM307 Merni pretvaraci vrednosti i faze struje

Merni pretvarači vrednosti i faze struje, SM307.

SM262 Etalonski otpornik 1 MOhm

Etalonski otpornik otpornosti 1 MΩ, SM262.

SE413 i sonde

Laboratorijski držač sondi, SE413.

SS127 Lab. sonda za temperaturu

Laboratorijska sonda za temperaturu, SS127.

SN346 Hi-fi pojacavac sa lampama

Referentni audio pojačavač, SN346.

FORWARD   m        BACKWARD   m               HOME   m Početak               E-MAIL 1   m E-pošta               © 2000 – 2023. Symmetry