unsubscribe

Novo iz Simetrija

Ovu stranu možete videti i ovde na vebu.

Laboratorijski držač sondi

SE413 i sonde

Ovo je univerzalan laboratorijski držač sondi. Izvanredno je hemijski inertan, izrađen isključivo od nerđajućih čelika serije SAE 300. Obezbeđuje ponovljivo postavljanje sondi.

NARUCIVANJE

E-knjiga „Metrološki priručnik“

Kostic (2018) Metroloski prirucnik, K1

Ovaj priručnik je objavljen u obliku PDF. Čini ga približno minimalan i dovoljan skup koncepata i metoda potrebnih da se izračuna rezultat merenja i njegova merna nesigurnost. Priručnik ima sveobuhvatne interne linkove, automatski je pretraživ i može da se štampa.

NARUCIVANJE

E-knjiga "Metrology Companion - the new SI e-book on concepts and computations in measurements"

C1 0.25

Ovaj priručnik je objavljen na engleskom jeziku, u obliku PDF. Čini ga približno minimalan i dovoljan skup koncepata i metoda potrebnih da se izračuna rezultat merenja i njegova merna nesigurnost. Priručnik obuhvata novine posle suštinskog revidiranja Međunarodnog sistema jedinica (SI). Priručnik ima sveobuhvatne interne linkove, automatski je pretraživ i može da se štampa.

NARUCIVANJE

Dokument „Merna nesigurnost“

Merna nesigurnost   PP1

Zbog ujednačavanja obrade rezultata merenja i izražavanja merne nesigurnosti, ISO je 1993. objavio prvo izdanje Uputstva za izražavanje nesigurnosti merenja, GUM. Sada je izdavanje i revidiranje tog Uputstva u nadležnosti JCGM sa članicama: BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP i OIML.

Primena merne nesigurnosti i sledivost, su obavezne za akreditovane laboratorije, kao i za organizacije koje imaju sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001.

Ovo je dokument u skladu sa uputstvom JCGM.

PREUZIMANJE

 
Symmetry

Ulica Jovana Cvijića 5, 16000 Leskovac, Srbija

Telefon 064 / 5 027 028
symmetry@ptt.rs; symmetry.rs@gmail.com
www.symmetry.rs

 
Ako ne želite da vam šaljemo ovakve ili slične poruke, molimo da to javite slanjem reči "odjava" ili vašeg teksta, korišćenjem "reply" tj.
odgovori na poruku.
 

FORWARD   m        BACKWARD   m               HOME   m Početak               E-MAIL 1   m E-pošta               © 2000 – 2023. Symmetry